שמיטה

מן המקורות ועד להלכה למעשה


By: Yosef Tzvi Rimon

כיצד מתנהגים עם תוצרת קדושת שביעית בשנת שמיטה? כיצד יש לנהל מטבח בשמיטה? מהו ?מצע מנותק והאם הוא מהווה פתרון טוב? כיצד יש לטפל בגינה בשנת שמיטה? הספר עוסק בנושאים אלו ואחרים הקשורים לשנת השמיטה ומאפשר ידע מעשי, תוך הבנה של יסודות הדברים וטעמיהם, דרך המקורות בתורה, במשנה ובגמרא ועד לפוסקי דורנו.

שמיטה$39.95

Hebrew | Hardcover | 5.75x8.75 in | 431 pages | 2.750 lb | ISBN: 9789655260090

ShemitaEnglish | Hardcover 9781592642571$39.95