ספר תהלים עם הארות מאת הרב שטיינזלץ


By: Adin Steinsaltz

Available in Hebrew only

This edition of Tehillim presents the 150 psalms along with Rabbi Adin Steinsaltz's commentary and introduction.

ספר תהלים עם הארות מאת הרב שטיינזלץ $14.95

Hebrew | Hardcover | Personal size | 5x7 in | 316 pages | .700 lb | ISBN: 9789655260649