עברית
לנציג שירות

02-633-0530

סל קניות

פריט 0 0.00 ₪

סל הקניות -

פריט 0

שיטת הניקוד

על סימון הקמצים, השוואים וההטעמה בסידור קורן

חנן אריאל

נוסח התפילות והניקוד במהדורה השלישית של הסידור מושתתים על סידור קורן נוסח אשכנז, ירושלים תשמ״ה. סידור קורן, יסודו בסידורו של ר׳ דניאל גולדשמידט, תפלת ישראל, רמת גן 1 הנוסח הושווה גם לסידור האחרון שערך ר׳ אליהו תשכ״ט, ושובצו בו תיקונים שהציע ר׳ מאיר מדן. קורן בחייו — סידור שערי תפילה נוסח ספרד, ירושלים תשס״ב, שהוגה בידי ד״ר יחיאל קארה. במהדורה חדשה זו של הסידור נוסף סימן המתג לציון כל התיבות בסידור שהטעמתן מלעיל (במהדורות הקודמות לא סומנה ההטעמה כלל), וכן נעשתה הבחנה חזותית בין שווא נע ושווא נח ובין קמץ גדול (=קמץ רחב) וקמץ קטן (=קמץ חטוף) גם בקטעים מן המקרא (במהדורות הקודמות צולמו פרקי המקרא מתנ״ך קורן, ושם אין הבחנה בין השוואים והקמצים). כן סומן המקף בכל הפסוקים שהועתקו מן המקרא. בדברים הבאים נציין את הכרעותינו בשאלות שיש בהן מחלוקת. בכך נבקש לקיים את דברי התוספתא (עדויות פ״א ה״ד): ״לעולם הלכה כדברי המרובין. לא הוזכרו דברי היחיד בין המרובין אלא לבטלן. ר׳ יהודה אומ׳: לא הוזכרו דברי יחיד בין המרובין אלא שמא תיצרך להן שעה ויסמכו עליהן״. הכללים שלהלן מתאימים לשתי הדעות: ברבים מהם רשאי המתפלל לסמוך גם על הדעה החולקת, אך במיעוטם יש לבטלה.  

לקרוא עוד >

x
הרשם כאן לקבלת הניוזלטר שלנו